OSCARIN NOU ARVOSTELU /
CRITICS'M OF OSCAR'S FIELD QUALIFICTION TEST


Suonenjoki 4.9.2005
NOUTAJIEN TAIPUMUSKOE / FIELD QUALIFICTION TEST
Tuomari / Judge: Vesa Hietikko

Arvostelu:
Sosiaalinen käyttäytyminen:
Rauhallinen tasapainoisen oloinen koira joka suhtautuu hyvin
muihin koiriin sekä ihmisiin.
Uimahalu:
Menee rauhallisesti veteen, ui hyvin.
Hakuinto:
Liikkuu hyvällä vauhdilla riittävän suurella alueella.
Noutohalu:
Ottaa riistat empimättä.
Nouto-ote:
Hyvät otteet riistoista.
Palauttaminen:
Palauttaa nopeasti ohjaajalle.
Reagointi laukaukseen:
Tarkkaavainen
Itseluottamus ja aloitekyky:
On hyvä tehtävien suorittamiseen.
Yhteistyö:
Hyvä yhteistyö.
Yleisvaikutelma:
Hyviä taipumuksia osoittanut koira,
joka suoriutuu tehtävistä mallikkaalla tavalla.

Criticsm:
Social behaviour: 
Peacefull, balanced dog who take well an attitude to other dogs and people
Willingness to swim: 
Goes to water peacefully, swims well.
Interest to search: 
Works with good speed in large enough area.
Willingness to retrieve: 
Takes game with out hesitation.
Retrieving hold: 
Good hold of game.
Return: 
Returns fast to leader.
Reaction to gun shot: 
With close attention
Confidence and initiative: 
Is good to work out tasks
Co-operation: 
Good co-operation.
General impression: 
Good qualities shown dog which carries 
out all tasks with exemplary style.
General impression: 
Very eager and speedy worker.
Test is passed with good eager. Shows good field qualifiction.