VICKYN NOU ARVOSTELU /
CRITICS'M OF VICKY'S FIELD QUALIFICTION TEST


14.6.2008 Kiuruvesi
NOUTAJIEN TAIPUMUSKOE / FIELD QUALIFICTION TEST
 Tuomari / Judge: Martti Hirvonen

GOLDWATER COUNTRY DANCE "Vicky"
(INT NORD CH NORD W-05 Solstrimmans Sir Dancealot - Solstrimmans Zpicy Design)

 läpäisi noutajien taipumuskokeen mallikkaasti ja sai sen myötä FIN MVA -arvon.
Vicky on 3. Goldwater FIN MVA /
Vicky passed retrievers field qualifiction test with style and it gives her FIN CH -title.
Vicky is 3rd FIN Ch from Goldwater

 

Arvostelu:
Sosiaalinen käyttäytyminen:
Suhtautuu myönteisesti ihmisiin ja toisiin koiriin
Uimahalu:
Menee epäröimättä veteen ja hakee lokit.
Hakuinto:
Hakee innokkaasti koko ajan.
Noutohalu:
Ottaa riistat oma-aloitteisesti.
Nouto-ote:
Hyvä.
Palauttaminen:
Ohjaajalle käteen.
Reagointi laukaukseen:
Rauhallinen ja tarkkaavainen.
Itseluottamus ja aloitekyky:
Hyvä.
Yhteistyö:
Hyvä.
Yleisvaikutelma:
Suorittaa kokeen hyväksytysti.

Criticsm:
Social behaviour: 
Attitude positive to people and other dogs.
Willingness to swim: 
Don't hestiate go to water and retrieves the guils.
Interest to search: 
Eager whole time.
Willingness to retrieve: 
Takes games with out independent.
Retrieving hold: 
Good.
Return: 
Returns to leaders hand.
Reaction to gun shot: 
Peacefull and attention.
Confidence and initiative: 
Good.
Co-operation: 
Good.
General impression: 
Passed the test qualified.